Azartiniai žaidimai primena senus gerus laikus

Kai anksčiau tėvai lygindavo – ką manys klasės draugai, pedagogai, tuomet tarsi išmokome save sumenkinti. Todėl buvo sudėtinga išsiugdyti patikimesnį tikėjimą savimi. Kas jeigu mes esami lyginami su keliais milijardais, bet tampame globalūs, plačių pažiūrų. Azartiniai žaidimai primena, kad pasaulis tikrai yra labai platus.

Primena pasaulio žavesį

Kai esame linkę dejuoti ir keiksnoti gyvenimą, dažniausiai imame galvoti, kad žmogus, kuris turi daugiau pinigų, taps laimingas. Tačiau dažnokai skaitome istorijas, kuomet žmonės turi daugybę pinigų, tik jie vis tiek būna nelaimingi, liūdi, stokoja dėmesio, nepritampa vienatvėje. Kodėl to nebuvo galima išvengti? Ar azartiniai žaidimai yra tai, kas jiems būtų galėję iš tikrųjų padėti?

Finansai būna anaiptol nieko nelemiantys, tad gyvenimo džiaugsmas ne vien ekonomikoje glūdi. Tai yra žmonių santykyje, gerbūvyje su artimais žmonėmis, su artima aplinka, su kitų gyvenimo vaizdinių realizavimu, ne būtinybe mąstyti kažkaip kitaip.

Azartiniai žaidimai primena gyvenimą

O kas jei mes itin susiauriname savo žvilgsnius, tarkim, ties naujesniu puodeliu, kaimyno džiaugsmu ar uždarbiu – sudėtinga gyventi. Tai byloja net azartiniai žaidimai. Tikiuosi, šiandien džiugesio receptą išrašysite? Pradėkime nuo sau palankesnio pasitikėjimo. Jeigu dabar pajausime, jog matome save ryškioje šviesoje, tai taps laimės pradžia. Neabejotinai galima po tokiu receptu pasirašyti.

Ar neišvengiamas laimės siekimas neturėtų tapti tarsi tikru įkyrumu bei netgi paranoja? Gali, jeigu neįžiūrėsime plačiau. Kita esmė, apie kurį verta pakalbėti, – kaip žmonės tvarkosi su kliūtimis. Norisi sutikti, kad gyvenimas rodosi besikeičiantis, tai tolygu, tam jog jis yra įvairiapusis. Galutinio recepto, padedančio susitvarkyti su blogybėmis, nėra. Azartiniai žaidimai taip  pat nepadės to greičiau atrasti.

Poreikis bunda

Kiekviena kliūtis trokšta savo melodijos, tai reiškia, kad mes privalome vidinį balsą, pasakantį kurią melodiją konkrečioje situacijoje rinktis, tai galima su kliūtimis šokti tam tikrus šokius. Azartiniai žaidimai šią tiesą tik dar kartą patvirtins. Šis suvokimas labai nudžiugins ir privers gyvenimą pradėti iš naujo. To stinga visiems žmonėms.

Sutinkame, jog yra sunkių sunkumų, tenka nemažai iškentėti. Santykiai su kentėjimu būna labai skirtingi. Vieni ateina bei sako: ne, atrodo, jau nebegaliu kęsti, man jau yra pernelyg daug. Tokiais atvejais mes koreguojame santykį ir leidžiamės į paieškas vardan ko įmanoma iškentėti, kokiais tikslais kančia ateina, gal galima garbingiau ją nugalėti.