Naujojo verslo sferos

Paskutiniaisiais metais pasaulis išgyvena tikrą interneto ir modernių technologijų erą, o tai taip pat reiškia, jog atsirado labai daug naujų veiklos rūšių bei verslo modelių. Tokie verslai dabar dažniausiai būna grįsti aukščiausiais technologiniais ir kūrybiniais sprendimais, be kurių nei vienas nebeįsivaizduojame dabartinio pasaulio ir savo kasdienybės. Galima teigti, jog visi šie inovatyvūs verslo modeliai priskirtini pertraukiančiosiomis inovacijoms, kurioms būdingas gebėjimas pakeisti iki tol rinkoje egzistavusias taisykles. Siekiant geriau suvokti tokio pobūdžio verslus, labai svarbiu aspektu tampa gebėjimas atpažinti naujus aplinkoje besiformuojančius modelius anksčiau, nei tai padaro konkurentai. Tai gali būti pasiekiama kalbantis su žmonėmis, domintis, išeinant iš susikurtų rėmų.

Vienas stipriausių signalų, padedančių atpažinti, jog netrukus gali atsirasti nauja verslo niša ar sfera, neabejotinai yra tarpininkų nykimas vertės grandinėse, ir dažniausiai tai vyksta, jeigu kelyje nuo gamintojo iki vartotojo yra pastebima labai didelė vertės grandinė. Puikūs šio proceso pavyzdžiai ir naujų verslo sferų atsiradimas yra Amazon, Dell ar Walmart, kuomet tarpininkai buvo tiesiog išstumti iš rinkos, ir patys tapo atskirais, savarankiškais ir daug žadančiais verslais (pvz. platforma booking.com).

Galima teigti, jog nauji, daug žadantys verslai atsiranda rinkai įgavus savotišką naują trajektoriją procese, ir tai visuomet lemia tokie dalykai kaip naujos įgalinančios technologijos (skaitmeninė infrastruktūra, pigesnė, greitesnė, patikimesnė logistika), tam tikri vartotojų mąstysenos pokyčiai (vartojimas iš pasyvaus lygmens perėjo į aktyvų, itin išaugo ir sustiprėjo personalizacija), platformų iškilimas (debesų serveriai, kaip niekada anksčiau suaktyvėjusi socialinė medija ir jos pagalba atsiradę nauji verslo modeliai), ekonominiai pokyčiai (itin daug pokyčių įnešė perkamosios galios ribotumas, kuris mažina vartotojų norą mokėti už brangias prekes iš anksto), ir t.t. Galiausiai, dabar produkto vertė priklauso nuo to, kiek žmonių tuo produktu naudojasi, o ne nuo kitų jo savybių, kaip būdavo anksčiau, ir tai lemia itin suaktyvėjusį vadinamąjį tinklo efektą, kuris reiškia, jog dabar, turinio pertekliaus amžiuje, atsiranda nauji distributoriai. Ir ši nauja distribucijos logika lemia tai, jog žmonės perka ir daro tai, ką ir tam tikri nuomonės lyderiai. Tai — naujų verslo modelių laikas, dažnai mus stebinantis kūrybiškais, bet kartu ir genialiai paprastais sprendimais, kurie, jeigu geriau pagalvotume, ir yra perspektyviausi ateities verslų scenarijai.