Raudonojo ir Žydrojo vandenyno strategijos

Ne paslaptis, jog norint, kad verslas būtų sėkmingas — tiek kalbant apie prekių, tiek ir paslaugų teikimą — visuomet yra svarbu pasiūlyti tam tikrus esamų problemų sprendimo būdus, kurie jūsų kompaniją bei verslą išskirtų iš kitų ir gebėti sukurti naują identitetą vartotojams. Kiekvienas verslininkas turėtų sau reguliariai užduoti du esminius klausimus: „Kas man trukdo miegoti naktį?“ ir „Kas man padeda ryte išlipti iš lovos?“ Kitaip tariant, atraskite, kokiam vartotojui ir kokias problemas jūsų verslas padeda spręsti.

Pakalbėkime apie dvi svarbias strategijas, kurios gali apversti jūsų suvokimą apie verslą aukštyn kojomis. Įsivaizduokite du verslo vandenynus: Raudonąjį ir Žydrąjį. Raudonasis — toks, kuriame verslininkai konkuruoja jau esamoje rinkoje. Čia svarbiausias tikslas — pasinaudoti jau esama paklausa, analizuoti konkurentus ir juos įveikti, svarbiausias akcentas būna vienas, tai reiškia, kad renkamiesi arba kaštai, arba kokybė, bet ne abu kartu. „Plaukiojantys“ šiame vandenyne visuomet siekia perimti kitų verslų geriausias praktikas ir tenkinti esamų vartotojų poreikius. O dabar pažvelkite į Žydrąjį vandenyną. „Plaukiojantys“ jame visuomet galvoja, ar jų vykdomas verslas galėtų, mąstant pagal tam tikrus apribojimus, surasti sau rinką, kuri bent kurį laiką neturėtų jokių kitų konkurentų. Kitaip tariant, siekiant tobulėti, šiame vandenyne pirmiausiai svrabu identifikuoti savo verslo vertės pasiūlymą ir gebėti jį tobulinti. Nuolatos. Šiame vandenyne yra sukuriamos visiškai naujos rinkos, kurių tikslas — sukurti ir patenkinti naujai atsiradusią paklausą bei išvengti konkurentų. Čia akcentuojami ir kaštai, ir kokybė, o geriausios praktikos ne perimamos iš kitų verslų, bet, priešingai, siekiama jas sukurti. Čia vyksta ne konkurentų, o alternatyvų analizė ir potencialių vartotojų poreikių tenkinimas.

Daugelis verslų yra linkę „plaukioti“ Raudonajame vandenyne, tai reiškia, jog labai daug įmonių bei kompanijų dabar auga tik todėl, jog pastebimas konkretus jų sektoriaus augimas, ir tokia aplinka lemia didelį jų supanašėjimą. Taigi, pasaulyje gaminamų produktų pasiūla ima gerokai viršyti paklausą. Norėdami išsiskirti ir būti priekyje, norėdami teikti vartotojams išskirtinės kokybės paslaugas, pagalvokite apie šias dvi strategijas ir jų esminius skirtumus, ir atsakykite sau, kuriame vandenyne jūs ir jūsų verslas vis dėlto labiau norėtumėte atsidurti. Iki šiol svarbiausiu verslo uždaviniu buvo konkurentų įveikimas. O kas, jeigu, užuot konkuravę, jūs tiesiog paverstumėte konkurenciją nereikšmingu dalyku? Tai — inovatyvus mąstymas. Eikite jo link.