Rinkos permąstymas

Vystant verslą ir norint, kad rezultatai būtų kuo geresni, dažnai tenka ieškoti naujų būdų jiems pasiekti. Rinkos arba industrijos ribų permąstymas — tai viena iš modernių verslo vystymo bei plėtojimo strategijų, kuri bendriausia prasme reiškia, jog kiekvienai kompanijai ar įmonei svarbu apsibrėžti veiksnius, į kuriuos ji turėtų kreipti didžiausią dėmesį, bei suvokti, kuo jos vartotojui kuriama vertė skiriasi nuo konkurentų kuriamos vertės.

Šios strategijos vykdymą galima suskirstyti į kelis esminius žingsnius, kuriuos vertėtų taikyti iš eilės ir nepraleisti nei vieno. Pirmiausiai, kompanijai peržvelgus alternatyvias industrijas, reikėtų išsiaiškinti, ar jose atrandama kažkas, ką būtų galima pritaikyti sau. Kitaip tariant, reikėtų gebėti išeiti iš rėmų, kuriais apsiriboja industrija, kurioje esama šiuo metu. Antrasis žingsnis — konkuruojančių įmonių su panašia strategija peržvelgimas bei įvertinimas. Šiame žingsnyje galima panaudoti vadinamąjį „priešingą mąstymą“, kuomet vienai prielaidai iškeliama atvirkštinė prielaida ir atliekamas jų vertinimas. Trečiasis žingsnis — visos pirkėjų ar vartotojų grandinės įvertinimas. Svarbu suvokti, kam jūsų kompanija parduoda savo produktus. Nepamirškite, jog tarpininko ir galutinio vartotojo poreikiai vertės grandinėje gali skirtis, o tai reiškia, jog reikia gebėti išspręsti kylančią vartojimo problemą. Ketvirtasis žingsnis šioje strategijoje turėtų būti konteksto sprendimo ieškojimas: atsakykite sau į klausimą, ką reikėtų daryti, kad išaugtų jūsų vartotojų ratas. Kitaip tariant, turite atrasti, ką reikia išspręsti vartojimo kontekste. Puikus to pavyzdys — vaikų kambariai didžiausiuose prekybos centruose arba novatoriški tam tikrų tradicinių verslų integravimai. Penktasis žingsnis — tai funkcinių ir emocinių elementų subalansavimas. Nagrinėjant vartojimo polius, versle dažniausiai linkstama prie vieno jų — arba funkcinio, arba emocinio, o antrasis visuomet pamirštamas. Svarbu tai, kad iš tiesų abu šie poliai turėtų būti suderinti. Kitaip tariant, versle niekada nepamirškite susitapatinti su pirkėjo emocijomis. Paskutinysis žingsnis, taikant rinkos permąstymo strategiją, yra naujų ateities tendencijų įvertinimas. Tai — etapas, kuriame reikėtų įvertinti besiformuojantį naują gyvenimo stilių, atrasti, kaip keisis vartotojo vertės suvokimas konkrečioje jūsų veiklos srityje artimiausiu metu.

Šie žingsniai, derinami tarpusavyje ir vykdomi paeiliui, padės ne tik sukurti puikią strategiją jūsų verslo vystymui, bet taip pat pakeis iki tol vyravusį jūsų suvokimą apie rinką, kurioje veikėte iki šiol. Rinkos permąstymas gali tapti itin naudinga strategija ne tik jums, bet ir jūsų vartotojams.